Inproduct

1. Versleep de punten A en B zodat de vectoren loodrecht op elkaar staan. Hoe groot is nu het inproduct? 2. Wat kun je zeggen over de hoek tussen de vectoren als het inproduct groter is dan 0? 3. En als het inproduct kleiner is dan 0?