Skládání stejnolehlostí

Trojúhelníku APD lze vepsat kružnici, která prochází bodem K, analogicky lze trojúhelníku BCP vepsat kružnici procházející bodem L. Potom EIF leží v jedné přímce (přesnější zadání naleznete v textu k seriálu, 2. díl, 3. cvičení)