Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Indre vinkel

Flyt på de blå punkter, og find en sammenhæng mellem den indre vinkel v og de to buer, a og b, som den spænder over.
Opstil et udtryk der viser hvordan den indre vinkel kan beregnes når man kender de to buer den spænder over.