Cykloida a zlatý řez

U cykloidy se objevuje pro pěkné úhly 108° a 252° rychlost odvalování rovná zlatému řezu a pro úhly 36° a 324° rychlost odvalování rovná převrácené hodnotě zlatého řezu. Proč to tak je? Parametrické vyjádření cykloidy - (odvození zde)
Image
Odtud dostaneme derivací složky rychlosti a její velikost:
Image
A druhou derivací dostaneme složky zrychlení a jeho velikost:
Image
Pro a dostáváme:
Image
Image
Image