Potensregler

Författare/skapare:
Anders Karlsson
Gör uppgifterna i ditt skrivhäfte. Börja med att gå igenom uppgifter utan att slumpa. Gå vidare när du känner att du kan det. Kontrollera om du har rätt genom att klicka på "visa svar" Slumpa Du är färdig när du känner att du kan allt samt har fått rosa prickar över hela sträckan.