Funció polinòmica de grau 3

Aquesta és forma més general d'un polinomi de grau 3. Pots observar que la funció té un màxim (MAX), un mínim (MIN) i un punt d'inflexió (INFL), que és un punt on la funció canvia de curvatura, és a dir, passa de còncava a convexa o de convexa a còncava.

Què li passa a la funció quan varia el terme independent d (mou el punt lliscant d) ?

No totes les funcions de grau tres són com les que hem descrit anteriorment. Observa que per alguns valors dels coeficients a, b, c i d, el màxim i el mínim desapareixen tot i convergint en un únic punt d'inflexió. Utilitzant la simulació, ajusta els paràmetres i escriu un parell d'exemples on això passi.