Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lineární funkce - graf

V levé části appletu se nachází dva posuvníky. Jeden určuje hodnotu koeficientu a, druhý hodnotu koeficientu b z předpisu funkce g(x) = ax + b. Pokud chcete zadat přesné hodnoty, pak klikněte dvakrát na číslo nad posuvníkem a zadejte číslo ručně.