Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Minsta gemensamma nämnare

I den här övningen tränar du på att finna minsta gemensamma nämare vid addition och subtraktion av två bråk