D12. La simetria de reflexió amb lliscament

Frisos amb lliscament Una simetria de reflexió amb lliscament té una recta de reflexió i un vector de lliscament en la mateixa direcció. En els frisos el vector de lliscament és la meitat del vector de translació. Hi ha molts i són múltiples d’un vector no nul. 1r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image, situeu els punts de manera que la recta de reflexió i el vector de lliscament superposen el fris de color negre i la seua transformació de color gris. Heu de trobar el vector més petit diferent de zero. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.