Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

kansberekening: somregel niet-disjuncte gebeurtenissen

De kans dat de gebeurtenissen A OF B zich voordoen:    Je noteren deze kans als P(A U B) P(A U B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B) De kans dat een gebeurtenis A of een gebeurtenis B zich voordoet is gelijk aan de som van de afzoderlijke kansen op de gebeurtenissen A en B min de kans dat zowel A als B zich voordoen. M.a.w.: we moeten de dubbel voorkomende uitkomsten één keer aftrekken.