Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Siatki sześcianu

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Sześcian
Suwak zoom pozwala na skalowanie obrazu. Zmiana położenia punktów na czerwonym i zielonym okręgu obraca figury. Suwak zielony pozwala na rozwinięcie sześcianu w siatkę, a suwak granatowy pozwala wybrać jeden z 11 typów siatki sześcianu.