הדגמת הקשר בין הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה

Author:
Igal.Sapir
יישומון זהה לזה של נגזרת הראשונה אבל הפונקציה ההתחלתית היא הנגזרת עצמה. זה נותן את היכולת להציג את שלושת הפונקציות אחת מעל השנייה ולדבר על הקשרים ביניהן