Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Iloczyny / Products

Pokoloruj prostokąty tak, by te, które zawierają iloczyny o tej samej wartości miały ten sam kolor. Color rectangles so that those containing products of the same value have the same color.
Przycisk Nowy - losowanie nowego zadania, Przycisk Sprawdź - wyświetlenie informacji o poprawności rozwiazania. Prostokąty kolorujemy klikając na nie. Kolor wybieramy suwakiem wg schematu: 1- niebieski, 2 -zielony, 3 - czerwony, 4 - brązowy, 5 - żółty, Nie można zmieniać kolorów prostokątów pokolorowanych przy losowaniu zadania. The New button - draw a new task button Check - displays information about the correctness of the solution. Paint rectangles by clicking on them. Choose a color slider according to the scheme: 1 - blue, 2 green, 3 - red 4 - brown, 5 - yellow, You can not change colors when drawing colored rectangles task.