Funcions definides a trossos

Una funció definida a trossos és una funció que es defineix a partir de dues o més funcions, que s'apliquen en diferents intervals del domini de la funció. Per exemple:

Tasca 1

Introdueix a la línia d'entrada: f(x)=Si(x<1,x^2,x-1) Observa la gràfica de la funció. És una paràbola fins l'1 i a partir de l'1 és una recta. Introdueix a la línia d'entrada: f(x)=Si(x<1,x-1,x^2) Observa la gràfica i la relació amb l'expressió que has introduït a la línia d'entrada.

Tasca 2

Hem representat de colors diferents les funcions f(x)=2x -1 i g(x)=sin(x).
Image
Troba la fórmula de la funció definida a trossos que té la següent gràfica a partir de la informació anterior.
Image

Tasca 3

Representa gràficament la funció:
Image

Tasca 4

Un youtuber cobra 0,04€ per cada hora o fracció que els internautes veuen els seus vídeos. Però a partir de les 24 hores de visionat cobra a 0,06€ l'hora o fracció. Troba la fórmula que determina el que guanyarà a partir de l'estona que vegin els seus vídeos. Representa gràficament aquesta funció.

Tasca 5

Troba la fórmula de la funció que ens dóna el que hem de pagar de quota (abans de les deduccions) en la declaració de la renta a partir de la base liquidable. Aquesta és la taula dels trams del 2017.
Image