Plà mitger i Punt Simètric respecte un plà i respecte una recta

Plà mitger d'un segment

El té com a vector normal el vector que es crea amb els dos punts donats (A i B), i com a punt del plà, el punt mig del vector .

Punt simètric d'un punt respecte una recta

Donada l'Equació General de la recta (r) i les coordenades del punt (A), es crea un plà el qual el i passa per el punt A(Aconseguirem l'informació per a la Equació Vectorial, és necessita la Equació General). Es troba el punt coincident en la recta i el plà fent un sistema amb les Equacions Generals de la recta i el plà, (L'anomenem B) i fem un vector . Després es multiplica per 2 el vector i aconsegueixes un vector amb origen conegut i extrem desconegut, però .

Punt simètric d'un punt respecte un plà

Donada l'equació general del plà () i les coordenades del punt (A), es crea una recta on i passa per el punt A (Aconseguirem l'informació per a la equació vectorial, és necessiten les Equacións Generals). Es troba el punt coincident en la recta i el plà fent un sistema amb les Equacions Generals de la recta i el plà, (L'anomenem B) i fem un vector . . Després es multiplica per 2 el vector i aconsegueixes un vector amb origen conegut i extrem desconegut, però .