Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Prickskytte

Prickskytte Lägesmått eller centralmått är tex median = det mittersta värdet, om man sorterar observationerna i storleksordning blir det den n/2:te observationen eller med ett jämnt antal observationen medeltalet av de två mittersta. typvärdet = den observation som det finns flest av medelvärdet = summan av observationerna delat med antalet observationer
Du kan flytta på träffarna och kolla hur deras medeltal ändras.