4VB H2: Verticale transformaties

Bij een verticale translatie (verschuiving) over afstand van de grafiek van een functie worden alle -coördinaten groter. Controleer dat met de slider hieronder.
Verticaal vermenigvuldigen kan ook, dan worden alle -coördinaten keer zo groot. Probeer maar weer met de slider hieronder. Verticaal vermenigvuldigen wordt ook vermenigvuldigen ten opzichte van de -as genoemd.