Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rozdělte přímý úhel

Narýsujte přímý úhel AVB. Rozdělte ho polopřímkou na dva různé úhly α, β. a) Změřte jejich velikost ve stupních a vypočítejte α+β. b) Rozhodněte, zda platí tato věta: Je-li úhel α ostrý, pak úhel β je tupý (a naopak). Pohybujte body. Pro zobrazení řešení "odškrtni" políčko Skryj/Zobraz řešení.