Grafické řešení tlakové čáry klenby

Úkolem je určit tvar klubově podepřené klenby mezi body A a B, která má nést dané zatížení. Postup je podobný jako u nosného lana, jen je otočet směr sil H. Klenba má potom konkávní průběh a v úsecích mezi styčníky působí tlaková normálová síla. Rozdělení zatížení do většího počtu osamělých břemen vede k polymu, který se více blíží ideální křivce. Síly od zatížení blíže k podporám jsou obvykle větší, protože u podpor je větší sklon klenebního pasu a větší mocnost nadnásypu.