חישוב שטח טרפז

Author:
Michal
בדף זה נלמד לחשב שטח טרפז בשתי דרכים שונות
1. ציירו טרפז בעזרת אייקון ה-'מצולע' כאשר קודקודיו נמצאים בשיעורי הנקודות הבאים: (4,2) (6,10) (16,10) (22,2) . לחצו בכל נקודה עם העכבר ליצירת הטרפז. 2. חלקו את הטרפז ע"י אייקון ה-'קטע' לשני משולשים ומרובע. 3. חשבו כעת את השטח של כל אחד מהמשולשים והמרובע בנפרד ומצאו את שטח הטרפז. תזכורת: שטח משולש נחשב ע"י מכפלת הבסיס בגובה אליו חלקי 2, שטח מרובע נחשב ע"י מכפלת 2 צלעות צמודות. 4. חשבו כעת את שטח הטרפז ע"י הנוסחא לחישוב השטח: סכום 2 הבסיסים כפול הגובה לחלק ל-2. 5. כעת, בדקו ע"י אייקון ה-'שטח' אם חישובכם נכון.