Hoe krijg je toegang tot opdrachten

Waar vind je Opdrachten?

Opdrachten die gedeeld werden in de Groep worden getoond en zijn te bekijken in volgende tabs:
  • Tab Posts Opdrachten worden getoond in de reeks posts, gesorteerd volgends datum van publiceren.
  • Tab Opdrachten (enkel Leden) Opdrachten staan gerangschikt in een lijst, opgedeeld in de twee secties To-Do en Done. Opmerking:  Nieuwe Opdrachten en  gedeeltelijk afgewerkte Opdrachten worden getoond in de To-Do lijst, terwijl  afgewerkte Opdrachten of  Opdrachten verbeterd door de Eigenaar gerangschikt worden in de categorie Done.
  • Tab Feedback (enkel Eigenaars) Opdrachten worden getoond in de tab Feedback in de vorm van een lijst of een rooster. Opmerking: De status van een Opdracht wordt geïllustreerd door de iconen:  Niet gestart Bezig Afgewerkt.

Hoe kan je aan opdrachten werken?

Localizeer en selecteer de Opdrachten waaraan je wil werken door op de Titel of Titelafbeelding te klikken. Na het openen van de Opdracht kan je...
  • de  Vragen beantwoorden 
  • werken aan de  GeoGebra Opdrachten
  •   commentaar toevoegen 
Tip: Vergeet niet te controleren of de taak niet bestaat uit meerdere pagina's.  Selecteer de knop Save & Close wanneer je klaar bent met de Opdracht. 
Image

Toegang tot de tab Opdrachten aan de Eigenaar

Eigenaars kunnen de tab Opdrachten bekijken door te schakelen naar  Bekijk als Lid in het menu  Instellingen. Opmerkingen: Na het schakelen naar  Bekijk als Lid, kunnen Eigenaars terugschakelen naar hun originele scherm via  Bekijk als Eigenaar, naast het menu-item  Instellingen.