Mala škola GeoGebre - 3D kvadar

Tema:
Kvadar

Kvadar, točke, pravci i ravnine u prostoru

Kratke upute

Uključite 3D grafički prikaz ( Pogled ) Toolbar Image Nacrtajte kvadrat u grafičkom prikazu 1 Toolbar Image U 3D grafičkom prikazu odaberite alat izvuci u prizmu Toolbar ImagePažljivo označite točke kroz koje crtate pravac Nacrtajte ravninu nekim od ova dva alata Toolbar ImageToolbar Image ........ Izvoz slike u druge programe. Datoteka --> Izvoz --> Grafički prikaz kao slika Pazite koji vam je Grafički prikaz aktivan! Također pazite na rezoluciju slike (da nije prevelika) Sretno! ;)

Kratke video upute