Ortocentar trokuta

Konstruirajte okomice iz svakog vrha trokuta na nasuprotnu stranicu. Pomičite vrhove trokuta A, B i C. Što uočavate? Na tim se okomicama nalaze visine trokuta. Možete i njih konstruirati i obojati nekom bojom.
Pravci koji sadrže visine trokuta sijeku se u jednoj točki koju nazivamo ortocentar trokuta. Pomičite vrhove trokuta A, B i C pa promatrajte položaj ortocentra.

Gdje se može nalaziti ortocentar trokuta? O čemu to ovisi? Zapišite svoja razmišljanja za sva tri slučaja.