Rovinný svazek sil grafickou metodou

Demonstrace řešení rovinného svazku sil grafickou metodou. Kroky grafické konstrukce se ovládají posuvníkem n nebo tlačítkem animace. Grafická metoda vychází ze zásady, že složková, resp. součtová, čára musí být uzavřená. Pro zobrazení výslednice nebo rovnovážné síly zaškrtni odpovídající check-box.