Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Laberint 2 . Dufour

Construeix l’itinerari Dufour que soluciona el laberint de Hampton Court. En aquest cas pots afegir línies que uneixin les cruïlles que estan connectades. Així tindrem una representació completa del laberint.