Mala škola GeoGebre - sličnost trokuta

Sličnost trokuta, klizač, dinamični tekst

Kratke upute

Nacrtajte trokut ABC Ubacite klizač (k) (promijenite ime i minimum na 0) Konstrukcija sličnog trokuta Dužina zadane duljine - dužina a' (duljina a*k) Dvije ostale stranice sličnog trokuta konstruiramo alatom kružnica sa zadanim polumjerom (b*k i c*k) Točka na sjecištu kružnica Promijenite nazive točaka u A', B' i C' Nacrtajte sličan trokut

Upute