Propietat de reflexió de l’el•lipse

Tema/es:
Reflexió
Propietat de reflexió de l’el•lipse els angles formats pels radis vectors (des dels focus) i la recta tangent en aquest punt, són iguals
Desplaça el punt D damunt l’el•lipse . • Com són els angles formats pels radis vectors ( FD i F’D) amb la recta tangent a l’el•lipse en aquest punt ? • En quins punts de l’el•lipse aquest angle és major ? Quant val en aquest cas ? • En quins punts de l’el•lipse aquest angle és menor ? Quant val aquest angle si a =b?