Räta linjens ekvation - skriv k-värde och m-värden

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
Kolla extra noga på den röda linjen. Du vill hitta vilket m-värde samt vilket k-värde den har. Du kan skriva in k och m-värde till höger i bild. När du skrivit in ett k och ett m-värde kommer denna linje att visas som den blåa (streckade linjen). Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på knappen "Ny uppgift"