Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Spiegelingen

We maken hier een werkblad over spiegelingen.
Bekijk eerst het begin van volgende video.
Image
Gegeven zijn een punt A en een rechte a. Gevraagd is het spiegelbeeld van A t.o.v. a.
Volgnummer TitelIcoontjeHoe gebruiken?
1LijnspiegelingToolbar ImageKlik op het punt A en nadien op de rechte a. Het punt A' wordt getekend.
2Rechte door 2 puntenToolbar ImageKlik op A en op A'.
3Snijpunten van 2 objecten Toolbar ImageKlik op a en op de getekende rechte door A en A'. Om het snijpunt S te noemen, klik op shift + S en bevestig met OK.
4Lijnstuk tussen 2 puntenToolbar ImageKlik op A en op S. Klik nadien op S en op A'. Klik rechts op de rechte AA' en vink object tonen uit.
Voer dit alles nu uit op onderstaand bestand.