آموزش تابع نمایی

دانش آموزان عزیزسال دوم دبیرستان با سلام ،این محتوا جهت آموزش مفهومی تابع نمایی تهیه شده وامیدوارم با حرکت دادن نقاط لغزنده بتوانید تابع مورد نظرتان را رسم کنید و به پاسخ سوالات خود برسید.