Λόγος προσκείμενης κάθετης πλευράς προς υποτείνουσα - συνημίτονο οξείας γωνίας

Τα τετράγωνα του πλέγματος έχουν πλευρά 0.5 μονάδες μήκους. 1. Μετακινήστε το σημείο C για να μεταβάλλετε τα μήκη των πλευρών του τριγώνου. 2. Τι αλλάζει και τι παραμένει σταθερό; 3. Μετακινήστε το σημείο B για να αλλάξετε τη γωνία ω. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ο σταθερός λόγος της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα ονομάζεται συνημίτονο της οξείας γωνίας. Αν η γωνία αλλάξει, ο λόγος παραμένει σταθερός, αλλά η τιμή του είναι διαφορετική.