Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Afgeleide functie 1

Hieronder is in blauw de grafiek van een functie getekend. In een aantal punten zie je een rood lijnstukje. Door de rode punten op de -as omhoog of omlaag te schuiven kun je de richting van deze lijnstukje wijzigen: zorg ervoor dat ze dezelfde helling krijgen als de grafiek van . Als je dat gedaan hebt (voor zover het in het venster past) vormen de rode punten zelf ook weer een grafiek: de grafiek van de hellingfunctie of afgeleide functie. Bepaal voor de volgende functies de formule van de afgeleide functie: