Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Relacions entre l'àrea, l'altura i la base d'un rectangle

Observa l'applet següent. Reflexiona sobre les qüestions que se't plantegen.
Fes el mateix amb el següent.
  • Què has observat en les dos casos anteriors?
  • Quines semblances hi trobes?
  • Quines diferències hi ha entre ells?
  • A quines conclusions arribes? Com ho expliques?