Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Homotècies

1. Mou el punt lliscant. Observa els 2 triangles. Què passa als angles?

2. Mou el punt lliscant fins a 3. Calcula la raó entre els costats homòlegs.

3. Quins criteris seguim per dir que dos triangles són semblants?

4. Mou els punts del primer triangle fins que obtinguis diferents tipus de triangles. Es continuen mantenint les propietats anteriors?