Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Probabilidade. Resta de dados. Carreira de coches

Cada xogador escolle un coche. Lanza 2 dados e avanza tanto como indica a resta dos dados. Gaña o primeiro en chegar á zona de meta. Despois de xogar 7 ou 8 partidas , anota os resultados totais nunha taboa similar á do applet e responde as preguntas:
1) Todos os xogadores teñen a mesma posibilidade de gañar?. Por que? 2) Cres que é un xogo xusto? 3) Podes afirmar que hai algún resultado ou resultados que saen máis que outros? 4) Cal é oresultado que máis se da? intenta facer unha táboa que recolla todos os posibles resultados ao tirar 2 dados Actividade extraida do libro Obradoiro de Matemáticas de Baía Edicións. Aníbal García Pinal, Aurora Plata Casais, Julio Rodríguez Taboada