Voorbeeld aandelen Alpha Farma

X = de dagreturn op een willekeurige dag van het aandeel Alpha Farma; We veronderstellen dat X normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking 0.01. Het steekproefgemiddelde is dan eveneens normaal verdeeld met verwachte waarde en standaardafwijking 1. H0: = 0; 2. Ha: 0; 3. = 0.05; Verander de mu-waarde om de power en de powerkromme te ontdekken bij een tweezijdige toets.