Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üçgende Alan

Üçgende alan yükseklik(h) ve taban uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.
ABC üçgeninde a,b ve c kenar uzunluklarını göstermek üzere, ABC üçgenin alanı kenar uzunlukları ve açıları arasında;
ABC üçgeninde a,b ve kenar uzunluklarını göstermek üzere ABC üçgeninin alanı ve kenar uzunlukları arasında; olmak üzere, bağıntısı vardır.
Yükseklikleri aynı olan iki üçgenin alanları oranı,taban uzunluklarının oranına eşitttir.Başka bir ifadeyle tabanları eşit olan iki üçgenin alanlarının oranı yükseklik uzunluklarının oranına eşittir.