Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Components dels vectors i operacions

En aquest exercici aprendràs quina relació existeix entre les components dels vectors a l'hora de fer operacions amb ells.
Descomposa els vectors w i z en la base {u,v} Realitza les operacions indicades i descomposa els vectors resultants. Trobes alguna relació entre les components dels vectors resultants i els inicials.