Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Průnik válců s různoběžnými osami pomocí vhodných rovin

Průnikovou křivku válců s různoběžnými osami lze sestrojit i pomocí řezů rovinami, které jsou rovnoběžné s rovinou určenou osami válců. Poloměry válců můžete měnit posuvníky a a třetím posuvníkem měňte polohu roviny řezu. Před použitím posuvníků musíte mít vybrané ukazovátko - zcela vlevo. Body průniku vytvoří při posunu průnikovou křivku.