משוואת האליפסה

האליפסה כמקום גאומטרי

א. הפעילו את האנימציה ועקבו אחר הנקודה הנעה ורדיוסי האליפסה. ב. שנו את הפרמטרים a ו-b . כיצד הם משפיעים על צורת האליפסה? ועל מיקום המוקדים?
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי