Triangles en un geoplà de fins a 5 x 5

En Bernat té el mòbil bloquejat i no se'n recorda de quin patró posava a la pantalla de punts 3 x 3 per desbloquejar-lo. Només sap que unia tres punts per formar un triangle.

  • Quants triangles diferents pot dibuixar en una geoplà 3 x 3? Utilitza l'applet següent, movent els vèrtex del triangle, per construir-los tots i dibuixar-los a la teva llibreta.
  • Agrupa'ls en funció de si es poden obtenir mitjançant rotacions, translacions o simetries d'un d'ells. Per exemple:  Explica com obtindries els altres a partir del primer (quins moviment en el pla faries).
  • L'applet classifica cadascun dels triangles segons els costats i segons els angles. A quins angles es refereix? Anota de cadascun dels triangles dibuixats a la teva llibreta de quin tipus de triangle es tracta. Explica quan un tringle és acutangle? quan és rectangle? quan és obtusangle? Explica quan un triangle és escalè? quan és isòscels? quan és equilàter?
  • Mirant la figura següent, en Bernat està convençut que el triangle és equilàter. Què li diries?      
  • Raona si poden existir els 9 tipus de triangles: acutangles i isòscels, acutangles i equilàters, etc. Pots incrementar el tamany de la graella per fer les teves investigacions.