Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Vektorin kertominen luvulla

Vektorien kertominen positiivisella luvulla

 tarkoittaa siirtymää, joka saadaan tekemällä kaksi kertaa peräkkäin siirtymä . Yleisesti voidaan todeta, että vektoreille pätee 
Kun vektori kerrotaan positiivisella luvulla, sen pituus muuttuu ja suunta pysyy samana. Uusi pituus saadaan kertomalla alkuperäisen vektorin pituus kertoimena olleella luvulla. Esimerkiksi vektorin  pituus on puolet vektorin  pituudesta. Kertomalla vektori jollain luvulla vektoria voidaan lyhentää tai venyttää riippuen siitä, onko kerroin suurempi vai pienempi kuin yksi.

Vektorin kertominen negatiivisella luvulla

Kun vektori kerrotaan negatiivisella luvulla, sen suunta muuttuu vastakkaiseksi. Sanotaan, että vektorin  vastavektori on . Vastavektori on miinus yksi kertaa alkuperäinen vektori. Kerrottaessa vektoria negatiivisella luvulla vektorin suunta muuttuu vastakkaiseksi ja uusi pituus vastaa vektorin pituutta kerrottuna kertoimen itseisarvolla.