Sličnost trokuta - zadatak 2.

Pomaknite točku D da bi trokuti ABC i ADC bili slični. Pozovite se na odgovarajući poučak o sličnosti i obrazložite svoje rješenje.

Odaberite točan odgovor

Trokuti ADC i ABC su slični jer ...

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)