Tetra Brik. Desplegament i volum

Tema:
Volum
Desplegament pla, sense pestanyes, d'un Tetra Brik que té forma d'ortoedre. S'observa una taula de valors per al seu volum en funció de la variable x. En el gràfic es representa la funció volum junt amb els valors admisibles de x i el volum màxim per a un rectangle inicial de costats a i b. Presentació 3D amb pestanyes.
Qüestions que us podeu plantejar.
  • Muntar un Tetra Brik a partir del desplegament.
  • Trobar el polinomi que proporciona el volum per a uns valors concrets de a i b.
  • Trobar el polinomi que proporciona el volum per a a i b en general.
  • Trobar el volum màxim mitjançant el mètode de l'arrel doble.
  • Trobar el volum màxim mitjançant el mètode del càlcul de derivades.