Construcció de la recta d'Euler

RECTA D'EULER: Per a construir aquesta recta, cal seguir els passos següents: 1. Construir un triangle qualsevol. 2. Representar les rectes medianes, alçades i mediatrius. 3. Trobar les interseccions entre les medianes (baricentre), alçades(ortocentre) i mediatrius(circumcentre) 4. Finalment només cal unir els punts trobats anteriorment i la recta resultant serà la recta d'Euler.