Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Erők összeadása

Figyeljük meg, hogy hogyan befolyásolja az erők nagysága és iránya az összegük (eredőjük) nagyságát és irányát! Két párhuzamos erő esetén a nagyságok egymással összeadódnak, illetve egymásból kivonódnak.
Az erők összeadása tuljadonképpen vektormennyiségek összeadása. A vektormennyiségeknek nagyságuk és irányuk is van. Az eredő vektor nagysága nem kell, hogy az összeadott vektorok nagyságainak összege legyen. Vektorként adódnak össze bizonyos esetekben a sebességek is.