Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Base per a projecció d'objectes 3D

Per definir un punt de coordenades tridimensionals P(x, y, z) cal introduir l'expressió P = x i + y j + z k. Si es desitja que les coordenades siguen relatives respecte d'un punt O que s'utilitze com a referència (centre del poliedre, per exemple), es pot definir com P = O + (x i + y j + z k).