Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Angle inscrit i angle central

Fixats els punts C i E en una circumferència, mou el vèrtex D i observa el valor de l'angle que abraça.
  • Quina relació existeix entre l'angle inscrit i l'angle central en una circumferència?
  • Quant mesura l'angle inscrit quan C i E determinen el diàmetre de la circumferència?