Den rette linie

Hvad er en linie? (definition)

Linie: Punkter, der ligger i forlængelse af hinanden - kun på den ene led. Halvlinie: Liniestykke: Skærende linier: Parallelle linier:

Vinkel

Når to rette liner skærer hinanden kan vi tale om de (fire) vinkler, der herved dannes og deres indbyrdes forhold. Når flere linier - fx tre - skærer hinanden opstår nye relationer mellem de vinkler der opstår ved disse skæringer. Flere af disse vinkelpar har navne, fx topvinkler, ensliggende vinkler, vekselvinkler.