Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eräs Pythagoraan lauseen todistus

Yksinkertaisehko todistus Pythagoraan lauseelle; kateettien määrittämistä neliöistä voidaan rakentaa hypotenuusan neliö kuvan osituksella, kun ensin tiedetään kumpi kateetti on pienempi (miten?). Mitä tapahtuu kun kateetit määrätään yhtä suuriksi? Entä miten käy todistuksen jos kateetin BD määrää suuremmaksi kateetiksi, eli miksi pienempi kateetti tulee tietää etukäteen?